Logo_nårskmemesim.png

Om Norsk Milsim

Midlertidig forklaring til hvorfor vi har livets rett.

Her i Norge har de fleste airsoftspill enten vært søndagsspill, storspill eller invitasjon only milsim/realism. Det har, blant annet, ofte vært diskutert hvorfor det ikke er strengere kitkrav på storspill eller hvorfor ikke alle kan bli med på milsim spill. Problemet der er vel at folk ikke klarer helt å sette seg inn i hva andre folk forventer av et spill eller hva de synes er morsomt.

I en av disse diskusjonene ble spillet pinky nevnt der det var fokus på enkle kitkrav. Da begynte folk og spørre seg, Hvorfor får vi ikke til slike spill?

En veteran i miljøet svarte: "Fordi ingen lager et slikt type spill, noen burde ta utfordringen."

Det var utgangspunktet som satt igang denne prosessen.

Milsim-miljøet har hatt noen gode arrangementer de siste årene. Dessverre har de blitt færre og færre, ett håp er at denne typen spill vil inspirere folk til å samkjøre mer og starte egne lag. Egne lag som ikke nødvendigvis trenger 100% korrekt kit, men som har rett innstilling til å delta på slike typer spill. Vi kjenner allerede mange slike lag, men det kan godt bli flere.

I USA har vi den tredje inspirasjons grunnen, Milsim West.

De har i en rekke år arrangert spill der det er fokus på realisme og scenarioer som er bundet (delvis) i virkeligheten. I tillegg er alle spillene koblet sammen med en historie som legger et visst eierskap og stolthet til kampene man har tatt del i. Vi vil også ha med dette i våre spill, da de tar plass en fiktiv verden der Norge blir invadert av Russland. 

Etter noen år i tenkeboksen har vi endelig klart å samle en gjeng med entusiastiske folk som har klart å bygge noe vi tror og håper kan bli norsk standard innen storspill. Spillet må fortsatt arrangeres, få tilbakemeldinger på hvordan opplevelsen var, og bygges videre på. Men vi tror at dette er en merkevare som er verdt å bygge opp. Kanskje noen spill blir mindre skala, med mer fokus på spesialstyrkers oppgaver, mens andre blir på skala med storspill vi har sett tidligere. Ihvertfall vil vi gjerne at dette rammeverket blir tatt i bruk for å bygge opp historien mer, og gjøre folk mer interessert i milsim.


1. Lage et milsim spill med kitkrav, men som er lett tilgjengelig for folk.

2. Alle spillene i serien har et overordnet "narrative".

3. Det skal være fokus på å få flere til å delta, kontra å "please" en liten gruppe med folk.

4. Andre har lov til arrangere spill satt i samme fiktive verden, så lenge rammeverket blir fulgt.