Fraksjoner

Hvem vil du forsvare æren som?

NOrge.png

Kongeriket Norge

Oljen brakte Norge ut av fattigdom og inn nåtiden som en av de rikeste nasjonene på jordkloden. De siste ti årene har Norge kjørt en mye mer proaktiv utenriks og forsvarspolitkk som har fått både FN og NATO til å klø seg i hodet.


En markant økning i forsvarlinjen mot Russland i nord og utvidelse av både marinen, luftforsvar og heimevern har gjort Norge mer selvsikkert.

ru.png

Den Russiske Føderasjon

Etter Sovjetunionens fall forsvant den store trusselen som hadde hengt over verden siden andre verdenskrigs ende.

Med den nye dagsorden var Føderasjonen Russland født, realsjonene med vesten ble dessverre raskt lik de som hadde regjert siste halvdel av det 20. århundre. Med en sterk lederskikkelse var demokrati byttet ut med kjøp og salg av tjenester som gjorde lederen til en defacto diktator. Ett oligarki med aspirasjoner om å ta tilbake det som var blitt tapt.